Medlemskab

Foreningens formål er at bevare skibet Birgitta fra 1958,som et sejldygtigt veteranskib til glæde for medlemmerne, og alle andre som støtter bevaringen af vore gamle træsejlskibe. Samtidigt håber vi at medvirke til øget kendskab, og lyst til træskibssejlads blandt unge,

Ansøg om medlemskab

Når din ansøgning er behandlet, modtager du en mail med betalingsoplysninger. Du modtager også et personligt medlemskort.

B- medlem........................................1000,-
B - medlem studerende.....................500,-
C - medlem .......................................250,-