Logbogen

Corona - lock down

Cecilie og Asta er hjemme. Skibet er blevet en smittefri-zone, uden adgang for andre, hvor vi kan få lidt frisk luft - og føle, at vi udretter noget... pas på hinanden derude.

Vinterferien

Cecilie og Karl arbejdede på skibet det meste af ugen.

Generalforsamling

Stiftende generalforsamling for Skibet Birgitta blev afholdt i Den gamle smedje i Mariager 
tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00. Der var 14 fremmødte og Mette Velling bød velkommen. Karl og cecilie gav et rids af, hvor vi er nu og hvordan vi kom hertil. 

valg af dirigent - Stig blev valgt
valg af referent - Mette blev valgt
Registrering af fremmødte -

Mette Bay Velling, Stig W. Mathiesen, Karl Primdahl, Cecilie Bay Møller, Bodil Bay Velling, Søren M. Velling, Mads Dyrehauge, Else Christiansen, Katrine Bay Møller, Asta Bay Møller, Vibeke Jørgensen, Ole Primdahl, Olivia Primdal, Lucas Søndermølle 

Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
kommentarer til vedtægter: 

  • skibet skal have en digital logbog. fx på skibets hjemmeside. 
  • der skal også vælges en suppl. til bestyrelsen
  • Vedtægterne blev efterfølgende godkendt

Valg ifølge vedtægterne - Stig, Mette, Cecilie, Asta, Karl og Søren
Fastsættelse af kontingent - Oplægget blev vedtaget:
A- medlemmer 50.000,-
B- medlemmer    1.000,- (studerende 500,-)
C- medlemmer       250,-
vedtaget      
Fordeling af opgaver og ansvar 
formand - Mette Bay Velling
næstformand - Cecilie Bay Møller
sekretær - Stig W. Mathiesen
kasserer -Asta Bay Møller
best. medl. og sikkerhedsansvarlig - Karl Primdahl
suppleant - Søren Velling
 
Eventuelt

  • aktiviteter: sommertogt, forårsklargøring, “juletur”, nedrigning,
  • merchandise: T- shirts, kaptajnhat, kedeldragte, stofnet. (Asta)
  • skibsdåb - skibets fødselsdag (Karl og Cecilie)
  • jomfrustander bestilt  hos TS 30x60 (Mette)
  • skilt om skibet skal laves (mette)
  • navneskilt til styrhus og stævn (styrbord)(Mads undersøger hos sin far)
  • ekstern revision blev besluttet

Birgittas tur hjem til Mariager

Den 1. dec. 2019 kl. 8.00 sejlede vi afsted fra Fur mod Mariager. Med en planlagt overnatning i Ålborg. Vejret var malerisk og turen forløb fint. I Kattagat blev forsejl sat. Birgitta ankom i Mariager Havn 2. dec. kl. 19.

Købt !

Forud for en heftig søgen efter en egnet husbåd, faldt valget tilsidst på et træsejlskib. Frøken Blicher, som er en ældre dame fra 1958. En gaffelrigget kutter/lystfartøj, der tjente som bunkerbåd i sine spæde år, hvor hun sejlede vand og diesel ud til skibene udfor Skagen. Da vi så hende første gang i Glynøre Havn, var vi ikke i tvivl. Hun opfyldte alle drømme om god plads under dæk, rig og stort styrhus. Den 1. november 2019 blev hun vores. 

Kontakt os

SKRIV TIL OS